Szerző: Szénási Zoltán

Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben. Életmű – fogadtatás – utókor, 1913–2016