Szerző: Prontvai Vera

Barakkból a végtelenbe. Pilinszky színházeszménye és Visky András Caravaggio terminál című drámája