Szerző: Bognár Bulcsu

Vallás, egyház és a média kapcsolata rendszerelméleti nézőpontból