Szerző: Czakó István

A halhatatlanság metafizikája. Problématörténeti közelítések