Szerző: Bakos Gergely

Borbély Gábor – Schmal Dániel (szerk.): Skolasztikus szöveggyűjtemény