Szerző: Patsch Ferenc

A vallásközi kapcsolatok a keresztény hit fejlődési modellje szerint