Szerző: Máthé Andrea

„A szellem időtlen tartalma”? Gondolatok a szakralitás és a kortárs képzőművészeti alkotások kapcsolatáról