Szerző: Tüskés Anna

Cruciatio. Fordulópontok a középkori festett Keresztrefeszítés-ábrázolás történetében