Szerző: Várnai Jakab

„Alávetve minden teremtménynek”