Szerző: Nagy J. Endre

A népi-urbánus ellentét Vas István ábrázolásában