Szerző: Havas Éva

Lükő Gábor: Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete