Szerző: Ladocsi Gáspár

A zsoltárok krisztológiai olvasásmódja