Szerző: Ladocsi Gáspár

Hogyan szemlélte az ókeresztény egyház a római birodalom vallásait