Szerző: Márton László

Zsoltárköltő a máglyán. A kihűlő tévelygés