Szerző: Varga Imre

Protestáns lelkészek gályarabsága. A Wesselényi-féle összeesküvés egyházpolitikai következményei