Szerző: Varga Imre

A Canonica Visitatio értelmező szótára (2., befejező rész)