Szerző: Varga Imre

Oppidum Örs a középkorban. Adatok Mezőörs történetéhez