Szerző: Holczer Gyula; Kassa László

Az idők jelei. A felszabadulás hatása teológiai gondolkodásunkra