Szerző: Pomogáts Béla

Berszán Lajos gyimesfelsőloki plébánossal