Szerző: Pomogáts Béla

A szellem szolgálatában. Rónay László laudációja