Szerző: Vanyó László

Az újkori gondolkodás és Aquinói Szent Tamás