Szerző: Wladislaw Reymont

Zarándokúton Czestochowába