Szerző: Horváth Richárd

A hívő ember tetterős nyugalma