Szerző: Hetény János

A népi jámborság és a Szeplőtelen Fogantatás tana