Szerző: Gömöry-kódex

Árpádházi Szent Margit ünnepi zsolozsmája