Szerző: Kormos Ottó

Az ismeretlen ember tanúságtétele