Szerző: Krigler Béla

„Felvétetett magas Mennyországba”… Gondolatok Szűz Mária mennybevétele körül