Szerző: Henri de Lubac

Az új embertípus és a keresztény embereszme