Szerző: Henri de Lubac

Emlékek és reflexiók a II. Vatikáni zsinatról