Szerző: Háromházi Ferger Ferenc

Csíksomlyó (linoleummetszet)