Szerző: Kovács Csaba

John W. O’Malley: Mi történt a II. Vatikáni zsinaton?