Szerző: Fazakas Zoltán Márton O. Praem.

Csornai Premontrei Prépostság