Szerző: Török Csaba /Magyar Kurír

Szabó Ferenc SJ: „Krisztus Fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe