Szerző: Turbuly Éva

Mécs László ismeretlen versei a Csornai Premontrei Prépostság Hiteleshelyi Levéltárában