Szerző: Antonio Guillén Paredes

Dicséret. Egy alapvető magatartásforma az egyházban