Szerző: Peter Hünermann

„…in mundo huius temporis”. A II. Vatikáni zsinat jelentősége korunk kultúrájának átalakulási folyamatában – a zsinati dokumentumok mint alkotmányos szövegek (I. rész)

  • Fordította: Görföl Tibor
  • Cikk azonosító: 2012/08/562
  • Megtalálható a folyóírat: 562. - 569. o