Szerző: Orosz Gábor Viktor

„Mert a hit által mi egy testté váltunk” A lutheri úrvacsoratan teológiájának és lelkiségének értelmezése