Legújabb szám

81. évfolyam 9. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Lakhely vagy otthon
A családról a szinódus után
Török Csaba A szeretet öröme
Tomka Ferenc „A szeretet öröme” szinódus utáni apostoli buzdításról
Földházi Erzsébet A családformák változása: a párkapcsolatok átalakulása
Szép/írás
Vasadi Péter Ha néha még szól; Én bizony nem (versek)
Dér András Vasadi Péter csöndje (prózavers)
Győrffy Ákos Csillogás (esszé)
Báthori Csaba Kontrasztok (vers)
Bozók Ferenc Szeretet és elfogadás Vasadi Péter írásaiban (esszé)
Tarbay Ede Egy szó súlya; Szárnyas-oltár (versek)
Krupp József Valóság és önmagaság. Vasadi Péter kritikáiról (esszé)
Iancu Laura Este a faluban (11); Gondviselten (versek)
Mohai V. Lajos Ott, helyben. Cédulák Tolnai Ottó írói világáról (esszé)
Dobai Lili Valahol máshol (próza)
A Vigilia beszélgetése
Papp Emese Krzysztof Zanussival
Napjaink
Jelenits István Gondolatok – Gannára menet s Gannáról hazatérve
Máté-Tóth András Esterházy Péter katolicizmusa
Lázár Kovács Ákos „Egy magyar ürge”. Köszöntésképpen a 90 éves Vasadi Péter szóművesnek, akinek költött házaiba bizton menekülhetünk
Kritika
Papp Máté A figyelem szenvedélyes szeretete. Vasadi Péter: Csönd születik
Gerold László Hol a kritika mostanában? Margócsy István: Eleven hattyú
Szemle
Rónay László Könyvek között. Világégés felé
Szabó P. Katalin Dér Katalin: A zsoltárok misztériuma
Kovács Csaba John W. O’Malley: Mi történt a II. Vatikáni zsinaton
Bodnár Dániel Martin Werlen: Fókuszban – egyházprovokációk
Forgách Kinga Thomas Bernhard: Békétlenség haszonbére. Négy színmű
kapcsolat | impresszum | belépés