Legújabb szám

83. évfolyam 2. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László A párbeszéd jegyében
A kereszténység és a világvallások
Gavin D’Costa A katolikus vallásteológia. Kérdések és súlypontok
Klaus von Stosch Mi és a többiek. A kereszténység és a világvallások kapcsolatának új formája
Patsch Ferenc A vallásközi kapcsolatok a keresztény hit fejlődési modellje szerint
Szép/írás
Villányi László Többes szám első (vers)
Simek Valéria Megérkeztél; Érintésétől; Oldódás; Esti csendben (versek)
Kontra Attila „Különitélet minden éjjel…” A különítélet megközelítései Pilinszky János publicisztikai írásaiban (tanulmány)
Marton Árpád Zarándokok; Pascal; Retrospetktív; Juhász Gyula folyója (versek)
Kontra Ferenc Boldog almafák (novella)
A Vigilia beszélgetése
Tanulhatunk-e más vallásoktól? Kerekasztal-beszélgetés Gavin D’Costa, Klaus von Stosch és Patsch Ferenc részvételével
Mai meditációk
Lukács László A hétköznapi misztika felé
Egyház a világban
Görföl Tibor A vallásteológia napjainkban
Napjaink
Farkasfalvy Dénes Áldozatának tovább gyümölcsöző öröksége. Brenner János ciszterci rendtársunk vértanúhalálának hatvanadik évfordulóján
Kritika
Kocsis Imre Gerhard Lohfink: A Názáreti Jézus. Mit akart és ki volt ő?
Csaba László John D. Mueller: A közgazdaságtan megváltása. A hiányzó elem újrafelfedezése
Szemle
Rónay László Könyvek között. Borkultúra kettős tükörben
Balázs Jeromos A csend útján. Karthauzi szerzetesek a belső életről
Máthé Andrea Szivárványbaleset. Kortárs szépírók találkozása Szűcs Attila képeivel
Prohászka László Rejtekerdő. Csíkszentmihályi Róbert kiállítása
Pákozdi István Piarista evangéliumos könyv 2018
kapcsolat | impresszum | belépés