Legújabb szám

81. évfolyam 6. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Kommunió a neten
A fiatalok és a közösségi média
Berta Judit Az internet és a fiatalok. Gondolatok a jelenről és a lehetséges jövőről
P. Szilczl Dóra Digitális face-to-face
Andok Mónika Cybergyerek-kor. Gyerekek médiahasználatának kutatása
Szép/írás
Czigány György Angyalok között (vers)
Iancu Laura Nádszálak; Harmadik nap a pokolban; Jöttél; Leszáll a köd (versek)
Vörös István A fejlődésről; Önimádat (versek)
Halasi Zoltán Bologna (részlet) (vers)
Sylvie Germain Magdiel (novella) (Bende József fordítása)
Falcsik Mari Önkút; Vörösmartyhoz; Egy terv (versek)
Triceps Tata halála (próza)
Mika Gabriella A koldus (novella)
Báger Gusztáv Zsoltár (vers)
A Vigilia beszélgetése
Mészáros Márti – Somogyvári Zoltán Mustó Péterrel
Dokumentum
Az egyház a menekültekért. A német püspöki kar irányelvei, 2016. február 18. (kivonatos fordítás)
Napjaink
Sárkány Péter Felelősség — identitás — integráció. A migráció etikai dilemmái a német sajtó tükrében
Bodó Márta Hívő keresztény és értelmiségi? Töprengés egy létforma érvényességi köreiről és lehetőségeiről
Kritika
Bod Péter Esterházy Péter - Szüts Miklós: A bűnös
Gáspár Csaba László Romano Guardini: A megtámadott hit
Barna Gábor Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája. Az archaikus népi imádságműfaj háttérvilága
Szemle
Rónay László Könyvek között. "A boldog költő"
Gerold László Schein Gábor: Svéd
Janzsó Károly Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára
Szabó Ferenc SJ Tusor Péter: Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezések története, 1615-1616 (Mikropolitikai tanulmány)
Klestenitz Tibor Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon. Főbb konfliktusalakzatok és modus vivendik
Modor Bálint A mi országunk
Bodnár Dániel Borgman
kapcsolat | impresszum | belépés