Legújabb szám

81. évfolyam 10. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Az irgalmasság tanúja
1956 hatvanadik évfordulóján
Pomogáts Béla Ötvenhatról személyesen
Rónay László Emléktöredékek a forradalomról
Cúthné Gyóni Eszter „A zirci apát úr ezennel szabad…” Endrédy Vendel apátsága az 1956-os forradalom napjaitól az 1961–1962-es persorozatig
Szabó Ferenc A lengyel pápa szavai az 1956-os forradalomról
Szép/írás
Visky András Augustinus-apokrifok (versek)
Prontvai Vera Barakkból a végtelenbe. Pilinszky színházeszménye és Visky András Caravaggio terminál című drámája (tanulmány)
Izsó Zita A második halál; Kibírni harmadnapig (versek)
Czigány György Vigasztalások (vers)
Oláh András ami nem te vagy; elsötétítés után (versek)
Halmai Tamás Fodor Ákos-olvasás. Versmeditációk (esszé)
Zbigniew Hebert Tele van a fejem; Nagyanyám (versek) (Gömöri György fordításai)
Szűk Balázs Bocsánatkérés (vers)
Ürmös Attila Körhinta (regényrészlet)
Mohai V. Lajos Angyalvers; Égi bolthajtás alatt; Színezüst (versek)
Tokai Tamás csöndnapló / három reggel (vers)
Petrőczi Éva Prológus – egy ősbemutatóhoz (vers)
A Vigilia beszélgetése
Hafner Zoltán Kertész Imrével
Napjaink
Kovács Géza A botfülű úr. Esterházy Péter és a zene
Michaletzky György „A hiány felmérése” (Tétova emlékezés)
Dokumentum
A Brižinski spomeniki magyarul (Bakonyi Gergely fordítása)
Kritika
Tüskés Anna „Történelmi Atlantisz”. Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957. Atlantisz sorsára jutottunk
Bartusz-Dobosi László A „vaskos” költő. Sipos Lajos: Berda József. Kritikai pályarajz
Szemle
Rónay László Könyvek között. Mosolyogva tanulni
Kenyeres Zoltán Rónay László: Márai Sándor újratöltve
Gerold László Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja
Bod Péter Darvasi László: Isten. Haza. Csal.
kapcsolat | impresszum | belépés