Legújabb szám

81. évfolyam 8. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Senki sem sziget
Tanulmányok
Sághy Marianne Sulpicius Severus és a Vita Martini (tanulmány)
Gloviczki Zoltán Szent István király Intelmei (tanulmány)
Monostori Imre Szekfű Gyula és az esztergomi Katolikus Nyári Egyetem (tanulmány)
Prohászka László Stróbl Alajos egyházművészeti alkotásai (tanulmány)
Szép/írás
Vörös István Mágia; Fölfedezni a nem láthatót (versek)
Babiczky Tibor Tavasz előtt; Az ajtó (versek)
Murányi Zita áldás; magántulajdon; mint (versek)
Rőhrig Eszter Innen el (próza)
Gyukics Gábor ha létezik; polaroidba fagyva (versek)
Turczi István Valahol Budapest; Új világ (versek)
Pomogáts Béla Két Lászlóffy (tanulmány)
Kiss Adél Eleonóra Gyöngyöm, Jakab Testvér! (próza)
Rákóczi Piroska azon a napon (vers)
A Vigilia beszélgetése
Tüskés Anna Albert Zsuzsával
Napjaink
Gere Dömötör — Kisnémet László Lét – szemlélet – cselekvés. Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről
Kritika
Szalagyi Csilla Százötven variáció a lélek állapotaira. Vörös István: Százötven zsoltár
Szemle
Rónay László Könyvek között. Függöny fel!
Ferdinandy György Peremvidéken
Oláh András Saitos Lajos: Heródes testbeszéde
Tanos Márton Seamus Heaney: Élőlánc
Petrőczi Éva Fóthy János: Horthyliget
kapcsolat | impresszum | belépés