A Vigilia Szerkesztősége

Főszerkesztő és felelős kiadó: Lukács László
 
Munkatársak: Bende József, Deák Viktória Hedvig, Hafner Zoltán, Lázár Kovács Ákos, Puskás Attila
Szerkesztőbizottság: Horkay Hörcher Ferenc, Kalász Márton, Kenyeres Zoltán, Kiss Szemán Róbert, Pomogáts Béla, Rónay László, Szörényi László
Szerkesztőségi titkár és tördelő: Németh Ilona
A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1. 
Telefon: 317-7246, 486-4443, 486-4445, fax: 486-4444. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 48.
E-mail: vigilia@vigilia.hu
Előfizethető: Vigilia Kiadóhivatalban.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ÜLK, LAPKER Zrt., alternatív terjesztők, egyházi és templomi árusítás.
A Vigilia csekkszámla száma: OTP. VII. ker. 11707024-20373432.
Egy példány ára: 450,- Ft (Előfizetés esetén 370,- Ft)
Előfizetési díj: Belföldi előfizetés esetén: 4440,- Ft/év; 2220 Ft/félév; 1110 Ft/negyedév
5-10 pld megrendelése esetén 10 % kedvezmény
 
Előfizetés/pld 2 3 4 5 10
Negyedév/Ft 2220 3330 4440 4995 9990
Félév/Ft 4440 6660 8880 9990 19980
Egy év/Ft 8880 13320 17760 19980 39960
Külföldi előfizetési díjak:

Tengerentúli országok: egy évre 95,- USD

Európai országok: 14640 Ft/év

SZERKESZTŐSÉGI FOGADÓÓRA: KEDD, CSÜTÖRTÖK 10--14 ÓRA KÖZÖTT.

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.

vigilia@vigilia.hu

Vigilia