Vigilia könyvek

Kiadás éve: 2003

Az egyház modelljei | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

Szerző:
Avery Dulles
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
2003

A II. Vatikáni zsinat nyomán megnövekedett az érdeklődés az egyház iránt mind a katolikus egyházon belül, mind a különböző keresztény egyházi közösségekkel folytatott ökumenikus párbeszédben. Avery Dulles, a világszerte ismert amerikai jezsuita teológus számos protestáns és katolikus teológus egyháztani szemléletét vizsgálta, s ennek nyomán hat fontosabb megközelítésben – általa használt szóval „modellben” – foglalta össze az egyház jellegzetességeit: az egyház mint intézmény, mint misztikus közösség, mint szentség, mint hírnök, mint szolgáló, végül mint tanítványközösség. Dulles szerint az egyházat bemutató kiegyensúlyozott teológiának mindegyik szempontot figyelembe kell vennie. Avery Dullest 2001 januárjában II. János Pál pápa bíborossá nevezte ki, elsőként az amerikai teológusok közül.

288 oldal

 


John Henry Newman életművéről | Sapientia Füzetek sorozat, 1.

Szerző:
Sajtó alá rendezte és a bibliográfiát összeállította: Tőzsér Endre
Ár:
500 Ft
Kiadás éve:
2003

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2002. február 16-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.

A tanulmányok szerzői: Balázs Zoltán, Barsi Balázs, Beran Ferenc, Fabiny Tibor, Fatsar Kristóf, Lukács László

A 19. század talán leghíresebb konvertitája John Henry Newman (1801–1889). A század közepén egyik vezéregyénisége volt az anglikán egyház megújítását célzó „Oxford-mozgalom”-nak, amelynek több tagja – így ő is – végül belépett a katolikus egyházba. 1847-ben Rómában pappá szentelték. Bár már anglikán lelkészként és az oxfordi egyetem tanáraként is korának egyik leghíresebb szónoka és teológusa volt, tevékenységét folytonos gyanakvás kísérte: az anglikánok árulással vádolták áttéréséért, római katolikus oldalon viszont idegenkedve fogadták. 1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. Gondolatai mindmáig elevenek, következetes Isten-keresése pedig a ma emberének is bátorító. Sírfelirata találóan fejezi ki életútját: „Ex umbris et imaginibus in veritatem”, „Árnyakból és képekből tartunk az igazság felé”.

 

Sapientia Füzetek sorozat, 1. 

102 oldal

ISBN 963-7964-67-3

ISSN 1785-1645

ELFOGYOTT

 


Kiadás éve: 2002

A dogmatika kézikönyve 1. kötet | ELFOGYOTT!

Szerző:
Theodor Schneider (szerk.)
Ár:
3200 Ft
Kiadás éve:
2002

Jelentős eseménynek számít a magyar nyelvű katolikus irodalomban, hogy 1996 őszén megjelent magyar fordításban Theodor Schneider szerkesztésében A dogmatika kézikönyvének első kötete. A dogmatika a keresztény hit tartalmát, a keresztény élet igazságát, mint Isten igazságát dolgozza fel. Isten önmegnyilatkozását, kinyilatkoztatását, üdvözítő igazságának megnyilvánulását, önközlését gondolja át a dogmatika tudománya, már amennyiben ez a hívő értelem számára hozzáférhető, amennyiben az emberi értelem azt felfogni képes. (…)

Theodor Schneider kétkötetes dogmatika kézikönyve jelzi a II. Vatikáni zsinat után a katolikus dogmatika megújulását.

Meglepetve és először talán értetlenkedve forgatják ezt a könyvet azok, akik a dogmatikával a skolasztikus teológia módszerével ismerkedtek meg. Más feldolgozásban találkozik itt az olvasó a keresztény hit igazságával. A teológiai gondolkodás új horizontjában, új módszerrel dolgozták fel a német teológusok hitünk titkait. Úgy valósították meg hitünk újszerű, módszeres átdolgozását, hogy közben megőrizték a hagyományos tartalmat. A teológus feladata és kötelessége úgy őrizni és értelmezni a kinyilatkoztatást, Jézus üzenetét, hogy azt kortársaik gondolkodási horizontjaiba beleállítsák, azt számukra közelebb hozzák és érthetőbbé tegyék számukra. Úgy tűnik, ez a vállalkozás sikerült és így a katolikus dogmatika megújulásáról beszélhetünk.

(Fila Béla)

Az első kötet tartalma: Prolegomena, Istentan, Teremtéstan, Krisztológia, Pneumatológia.

614 oldal

ISBN 978 963 7964 251

Elfogyott!


A dogmatika kézikönyve 2. kötet | ELFOGYOTT!

Szerző:
Theodor Schneider (szerk.)
Ár:
3200 Ft
Kiadás éve:
2002

A második kötet tartalma: Kegyelemtan, Ekkléziológia, Mariológia, Általános szentségtan, Részletes szentségtan, Eszkatológia, Szentháromságtan.

640 oldal

ISBN 978-963-7964-27-4

Elfogyott!

 

 

 

 


A kereszténység kihívásának eredete | XX. századi keresztény gondolkodók, 16. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Szerző:
Luigi Giussani
Ár:
900 Ft
Kiadás éve:
2002

Giussani trilógiájának első kötete az emberben rejlő vallásos érzéket, a természetfeletti iránti vágyat és nyitottságot állítja a középpontba. Jelen munka azt fejti ki, hogy a kereszténység nem pusztán az általános emberi vallásos igény egyik, kulturálisan meghatározott kifejezési formája, hanem történetileg egyedi, és Krisztus személye nélkül megmagyarázhatatlan.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 16.

158 oldal

ISBN 9789637964533

ISSN 1216-996X

 


A magabiztos gyermek | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

Szerző:
Terri Apter
Ár:
1600 Ft
Kiadás éve:
2002

Minden szülő szeretné, ha gyermeke kiegyensúlyozott, boldog és sikeres lenne. A magabiztos gyermek gyakorlati útmutatás ahhoz, hogyan tudja a szülő határozottan és szeretettel irányítani gyermekét, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, motivált, igyekvő és erkölcsileg szilárd emberré váljon. Hasznos tanácsokkal segít, hogyan tudjuk helyes önértékelésre tanítani gyermekünket. Egyúttal meggyőzően bizonyítja, hogy önmagunk értékének fölismerése minden szellemi és erkölcsi fejlődés alapja. A könyv főbb témái: az önbizalom hiányának tünetei, veszélyei – a szorongás, harag, depresszió – testvérek féltékenykedése – barátok – az iskola – a kamaszkor különleges veszélyei – az értékközpontú erkölcsi nevelés lehetőségei a családban.

256 oldal

ISBN 978 963 7964 657

 


A tartós szeretet titka

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
2002

Sokan azt hiszik, hogy a szeretet lángoló érzelem, amely magától lobban fel és növekszik. Powell részletesen elemzi a szeretet keletkezését, buktatóit, hamis formáit. Hasznos utat kínál mindnyájunknak, hogyan lehet eljutni az egymást kölcsönösen boldogító, valódi szeretethez. A Vigilia Kiadó gondozásában megjelent könyvei már eddig is közkedveltté váltak, hiszen könnyű, olvasmányos formában tanít a boldogabb élet titkára.

ELFOGYOTT!


Egészen ember, egészen élő

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
2002

John Powell jezsuita az amerikai Loyola Egyetem teológia professzora. Húsznál több könyvet írt, amelyek 15 millió példányban keltek el szerte a világon. A Vigilia Kiadónál már megjelent magyarul: Miért félek a szeretettől? Miért félek attól, aki vagyok?

Ez a könyv a „látásmód-terápiát” ismerteti meg olvasójával. Egyszerű, hatékony módszert ajánl személyiségünk fejlesztésére, életünk teljesebbé tételére. Megtanít arra, miképpen leplezhetjük le téveszméinket, hogyan korrigálhatjuk hamis vagy téves elképzeléseinket önmagunkról, egymásról és a világról.

ELFOGYOTT!


Gyermekeimmel | Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 1. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Eva Petrik
Ár:
470 Ft
Kiadás éve:
2002

Könyvét Eva Petrik azoknak a szülőknek írta, akik örömmel figyelik gyermekeik növekedését, néha mégis gondot okoz számukra, hogyan segítsék testi–lelki fejlődésüket. A szerző édesanyaként szerzett tapasztalatait gazdag pedagógiai tudásával kiegészítve ad hasznos tanácsokat az édesanyáknak és édesapáknak.

Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 1.

112 oldal

 

 


Kiadás éve: 2001

Hogyan éljünk? | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 15. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Szerző:
Józef Tischner
Ár:
600 Ft
Kiadás éve:
2001

Az ember legősibb kérdésére keresi a választ a könyv: hogyan éljünk? Mi az erkölcsi kötelesség alapja? Melyek azok az értékek, amelyek nélkül nem tud emberül élni az ember? Mi az erkölcsi norma értelme? Hogyan lehet megkülönböztetni a jó cselekedetet a rossztól? Melyek az emberi együttélés szabályai?

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 15. (Sorozatszerkesztő: Lukács László)

ISBN: 9789637964525

ISSN: 1216-996X        

108 oldal

 

 


impresszum | belépés