Vigilia könyvek

Kiadás éve: 2000

Chinchachoma Krisztusa | Vigilia-füzetek sorozat, 5. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Alejandro García-Durán
Ár:
350 Ft
Kiadás éve:
2000

„A gyerekek, akik a kábítószer rabjaivá válnak, akik elhagyják a szülői otthont, akik prostituáltként próbálnak megélni, nem bűnösök, hanem áldozatok. Az utolsók a sorban, akiket segítenünk kell, hogy az első helyet foglalhassák el.”

Vigilia-füzetek sorozat, 5.

72 oldal

ISBN 9789637964517


Kiadás éve: 1999

A vallásos érzék | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 14. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Luigi Giussani
Ár:
650 Ft
Kiadás éve:
1999

„A vallásos érzék (Il senso religioso) Giussani egyik legalapvetőbb munkája, az általa alapított mozgalom, a Comunione e Liberazione vallási elmélyülésének első igazi vezérkönyve. Eleven közvetlenséggel érzékelteti a kereső fiatalokkal és értelmiségiekkel folytatott párbeszédet. Az egész művet átható élményszerűen hiteles előadás tudatosabb megéléshez segíti a hívő olvasót, az elfogulatlan nem hívő emberrel hitelesen megismerteti a vallásos hit magatartását és logikáját, és alkalmas arra, hogy sokakat olyan rádöbbenésre és készségre vezessen, amely számukra addigi életükben ismeretlen volt.” (Erdő Péter)

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 14.

218 oldal

ISBN 9789637964487

ISSN 1216-996X

 


Utolsó a vérpadon | Vigilia-füzetek sorozat, 4. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Gertrud von le Fort
Ár:
320 Ft
Kiadás éve:
1999

A szerző gazdag írói munkásságából is kiemelkedik Die Letzte am Schafott című novellája, amelyben az 1794-ben Párizsban kivégzett tizenhat kármelita apácának állít emléket. Történetüket az írónő Blanche de la Force képzeletbeli figurájával egészíti ki, s ezzel a legendák szimbolikus jelentést hordozó világába emeli fel.

Vigilia-füzetek sorozat, 4.

64 oldal

ISBN 9637964460      

ISSN 1218-1129

 


Kiadás éve: 1998

A hit hirdetése a mai társadalomban | Egyház a társadalomban sorozat, 2. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Ár:
430 Ft
Kiadás éve:
1998

A francia püspöki kar sajátos vizsgálatot indított el 1994-ben: az egyház helyzetét és küldetését keresték a mai társadalomban. Végül az eredményeket egy másik tanulmányban szűrték le, amelyet "levél" formájában ajánlottak a francia katolikusoknak. A magyar helyzet ugyan eltérő a franciáétól, a kötet vizsgálódása mégis eligazítást adhat a magyar keresztények útkeresésében is.

Egyház a mai társadalomban sorozat, 2.

202 oldal

 


Miért félek attól, aki vagyok?

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
1998

Milyen a belső világunk? Tudunk-e őszintén szembenézni önmagunkkal? Képesek vagyunk-e lehatolni személyiségünk mélységeibe? John Powell S. J, a chicagói Loyola egyetem professzora, az önismeret fejlesztéséhez s az emberek közti kapcsolatok rendezéséhez ad hasznos szempontokat e könyvében. Alaptétele: mindannyian félünk a visszautasítástól: attól, hogy az emberek nem fognak minket szeretni, ha megtudják, milyenek vagyunk valójában. Ezért gyakran pózokat veszünk fel, maszkokat erőltetünk magunkra, hogy elkerüljük az őszinte szembenézést önmagunkkal és másokkal. Powell öt kommunikációs szintet különböztet meg, hozzátéve, hogy emberi kapcsolataink mélységét az határozza meg, hogy mennyire hitelesen tudunk vallani magunkról.

Ki vagy te? A „mártír”? Vagy a „széptestű”? A „bohóc”? A „versenyző”? A „cinikus”? Vagy valamelyik másik a sok-sok típus közül, amelyeket az emberek azért játszanak el, hogy védjék magukat? Nyíltan és őszintén szembe kell néznünk félelmeinkkel: csak így tudjuk szeretni önmagunkat, és tudunk bízni abban, hogy mások is elfogadnak minket olyannak, amilyenek valójában vagyunk.

ELFOGYOTT!


Szerencsétlenség és istenszeretet | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 13. | ELFOGYOTT!

Szerző:
Simone Weil
Ár:
690 Ft
Kiadás éve:
1998

A huszadik század legnagyobb katolikus gondolkodói, teológiai eszmélkedői és misztikusai közé tartozó Simone Weil egészen távolról közeledett a katolikus valláshoz, és az egyházba sem lépett be, nem keresztelkedett meg, valamiként úgy érezte, hogy őt Isten a "küszöbre" állította. Ennek ellenére a legnagyobbak közt tartja számon a katolikus egyház is, a vallásfilozófiai irodalom is. A filozófiával, filozófiatanítással, kétkezi munkások közt való munkálkodással, a második világháború idején a frontvonalban való elsősegélynyújtással és betegmentéssel, -ápolással foglalkozó, az ellenállásban is szerepet játszó Weil mintegy magától jutott el az Istenszeretet csúcsaira, a misztikus látomásokhoz és a katolikus hit alapkérdéseinek újragondolásához. A most megjelent kötet az "érett" Weil legfontosabb írásaiból, cikkeiből, töredékes naplófeljegyzéseiből, leveleiből nyújt arányos és gazdag válogatást. Az írások Isten és teremtés, Isten és ember viszonyával foglalkoznak, legújszerűbb (és szinte eretnekgyanús) gondolatai azok, amelyek a teremtést és a passiót (Krisztus szenvedéstörténetét) kapcsolják össze. Weil szerint Isten már a teremtéssel szenvedést vett, vállalt magára, hisz lemondott önmagában álló tökéletességéről, helyet engedett mintegy a középszerű vagy még kisebb embernek, lényegében a semminek, annak a lénynek, amelynek a legnagyobb távolságot kell legyőzne, hogy Isten lemondó, és épp e lemondás által végtelen és végtelenül intenzív szeretetét "fogadni" tudja, e szeretetben vele eggyé váljék. A súlyos gondolattömböket görgető, a klasszikus misztikus irodalom sajátosságait újszerűen felmutató művek - a vallásos gondolkodásban járatos, a misztika iránt érzékeny olvasóknak, természetesen nemcsak hívőknek ajánlhatók.


Kiadás éve: 1997

A Lélekre nyitottan - Szerzetesélet a II. Vatikáni zsinat után | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Örsy László
Ár:
530 Ft
Kiadás éve:
1997

A II. Vatikáni zsinat az egyház lényegét, eredetét és célját, feladatait és lehetőségeit tárta fel. Az ősegyházhoz és a két évezredes keresztény hagyományhoz visszanyúlva merített ehhez ösztönzést. Úgy kívánta az egyházat közelebb vinni Krisztushoz és a modern világhoz: alkalmasabbá tenni arra, hogy a népek világossága, Krisztus, újra teljes ragyogásában tündökölhessen az egyház életében.

A zsinat szerint az egyházban mindenki meghívást kapott az életszentségre. Mégis sajátos helyet foglalnak el benne a szerzetek, amelyeknek tagjai fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, s arra, hogy a Szentháromság életéből merítve szeretetközösségre lépnek egymással. A szerzetesi életforma szerves részét alkotja az egyház életének: Krisztus radikális követését és a krisztusi közösség prófétai jelét mutatja fel a világnak.

A zsinat mélyreható reformokat indított el a szerzetek életében is. Örsy László SJ cselekvő részese volt a szerzetesi élet megújulásának. A világszerte ismert kánonjogász és teológus 1921-ben született, tanulmányait Rómában, Leuvenben és Oxfordban végezte. A zsinat idején, 1960-tól 1966-ig éppen Rómában, a Gregoriana Egyetemen volt a kánonjog professzora.

Könyve a szerzetesi élet zsinati megújulásának lehetőségeit elemzi biblikus alapokon. Amikor most, három évtizedes késéssel megjelenik magyarul, sokat segíthet a szerzetesélet újjáéledésében és megerősödésében hazánkban is.

237 oldal

ISBN 9789637964355

 


Az egyház mozgástereiről | Egyház a társadalomban sorozat, 1. | AKCIÓS ÁRA: 500 FT

Szerző:
Horányi Özséb (szerk.)
Kiadás éve:
1997

Az egyház mozgástereiről címen érdekes áttekintő kötet jelent meg a katolikusok helyzetéről a mai magyar társadalomban. E kötetnek - és más újabb felméréseknek - alapján ismerjük meg a legfontosabb adatokat, amelyek a magyar katolikusok helyzetét szemléltetik.

Egyház a társadalomban sorozat, 1.

ISBN 9637964398

 

 

 


Emberhez méltón | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Jean-Marie Lustiger
Ár:
370 Ft
Kiadás éve:
1997

Jean-Marie Lustiger bíborost rendszeresen felkérik, mondja el véleményét a társadalmat foglalkoztató nagy kérdésekről. Elég lesz megemlítenünk néhány beszédét, hogy láthatóvá váljék, miféle összefüggésben és miféle hallgatóság előtt szólt korunk erkölcsi és szellemi kihívásairól. Párizsban előadásokat tartott a Műegyetem, az Assas Jogi Kar, a Gazdaságpolitikai Társaság és a Jövő Fóruma hallgatói előtt, szentbeszédet a parlamenti képviselőknek, beszédet mondott egy római szinóduson, egy prágai kongresszuson, egy berlini konferencián... Innen ez az esszé: alaposan megérlelt szintézise néhány sokszor végiggondolt és több oldalról is megközelített témának.

120 oldal

ISBN 9789637964347

 


Miért félek a szeretettől? | AKCIÓS ÁRON: 1400 FT

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
1997

Hatalmas képességek és vágyak élnek bennünk a szeretetre. Sokan mégsem tapasztalják meg az emberi szeretet örömét, mert félnek mások elutasításától és közönyétől. Gyakran szenvedünk a magánytól, a frusztrációtól, az érzelmi és lelki éhezéstől. Nem merjük megmutatni énünket, mert használhatatlannak és csúnyának tartjuk magunkat. Védekezésül ösztönösen falakat építünk, mert attól félünk, hogy a többiek elutasítanak minket. Ez a könyv megtanít arra, hogyan döntsük le ezeket a falakat, és hogyan fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk – hogy megértsük önmagunkat, megtanuljuk legyőzni a szorongásokat, amelyek magányossá tesznek. Csak így fogjuk fölfedezni, mennyire tudunk örülni a szeretetnek és az életnek.

John Powell, S. J. Chicagóban a Loyola egyetem professzora. Kiváló előadó és tanár, számos rendkívül sikeres és népszerű könyv szerzője. A személyiségről szóló írásaiban mesterien ötvözi a lélektan meglátásait és a keresztény hit igazságait, hogy segítse olvasóit az önismeret és a lelki élet útján.

108 oldal

 

 


impresszum | belépés