A Vigilia Kiadó újdonsága

A Vigilia kiadó gondozásában jelent meg a napokban Jan Andrzej Kloczowski lengyel domonkos teológus "A misztikus ember útjai" című nagyszabású könyve. Mi a misztika, és kik a misztikusok? Vajon mindenki misztikus útra van-e hivatva a kereszténységben? Léteznek-e egymástól eltérő formái és módjai ennek az életstílusnak? Fenyegetik-e veszélyek, és vannak-e olyan tévútjai, amelyek kerülendők? Ilyen és hasonló kérdések nyomán vállalkozik a hazájában rendkívüli tekintélynek örvendő domonkos szerző a misztikával összefüggő hagyományok áttekintésére és értékelésére, nemcsak európai távlatban, de a világegyház tágasságában is. Elmélyültségükben is közérthető elemzései kiterjednek az ókori forrásokra éppúgy, mint az újkori költészetre, a legnépszerűbb misztikus szerzőkre éppúgy, mint a hittel viaskodó gondolkodók kritikáira. A könyv lapjain egy eredeti szellemiségű szerzetes kínál tájékozódási pontokat a keresztény misztikus hagyományok megismeréséhez, hatalmas forrásanyagra támaszkodva, átfogó történelmi távlatban és kritikai igénnyel.

(Megvásárolható vagy megrendelhető a szerkesztőségünkben:
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel: 486-44-43; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vagy a honlapunkon)
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés