A Vigilia Kiadó újdonsága

A Mária-kör. Rainer Maria Rilke versei és Suhai Pál versfordításai (kétnyelvű kiadás)


E kötet gerincét a „Das Marien-Leben”, a „Mária élete” versei alkotják. A teljes ciklus, melyet Rilke szándékának megfelelően az eddigiekhez képest még két újabb vers is gyarapít. Nem beszélve a cikluson kívüli költemények nagyobb csoportjáról, melyet tematikus és motivikus megfeleléseik révén magukhoz vonzanak e Mária-versek. Mindezek következtében e kötettel a szokásosnál nagyobb merítésű gyűjteményt vehet kézbe az olvasó: a bővített Mária-ciklust és a vonzáskörzetébe tartozó s Rilke költői pályájának szinte az egészére rávilágító válogatást. Ez „A Mária-kör”, mely magában újabb köröket vet, s amely a „Das Marien-Leben” ciklusának a szokásosan neki tulajdonítottnál fontosabb szerepét kívánja reprezentálni (a „Duinói elégiák” és az „Orpheusi szonettek” mellett kijelölve helyét). E könyvben így aztán több körre is ráláthatunk, melyek egymásba kapcsolódva – a költő kedvenc szavával – külön csillagképet rajzolnak föl a rilkei költészet égboltjára. (Suhai Pál)

Megvásárolható vagy megrendelhető a szerkesztőségünkben:
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel: 486-44-43; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vagy a honlapunkon.
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés