Szőke Péter: Hiszen bennük Krisztus van jelen

A Sant’Egidio közösség budapesti vezetőjének írása

Jézus szava: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”, elsősorban a keresztényeket kötelezi. A keresztények – mint mindenki más – napjainkban talán túlságosan belebonyolódtak identitásuk keresésébe. De identitásukat nem kereshetik valamilyen etnikumhoz, vagy valamilyen idealizált „keresztény kultúrához” tartozásban. Nem kereshetik intézmények, hagyományok és rítusok falai, vagy esetleg országhatárokon emelt kerítések mögött, ezek védelmében. Az evangéliumi identitás az exodus a hívő ember és az egyház számára – amint Ferenc pápa ír erről az Evangelii gaudiumban. Kopernikuszi fordulat kell: kilépni az énközpontú világképből. A középpontban ne én, ne saját közösségem, kultúrám, hagyományom álljon, hanem Krisztus. Ennek a lelki forradalomnak az útja minden ország és nemzet polgárai előtt nyitva áll, ha megnyitja szívét a másik ember, nép, mindazok előtt, akik éheznek, szomjaznak, ruhátlanok, idegenek, betegek és rabságban sínylődők. Hiszen bennük Krisztus van jelen.
Fotó: Merényi Zita
(A Sant’Egidio közösség budapesti vezetőjének teljes írása: Vigilia, 2006. december, 927–929.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés