Poszler György

„Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségét. Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem. Jézus elutasította: Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!”
Hogy mit jelent nekem Jézus? Nem mindig ugyanazt. A hetedik évtizedben lehet hozzá jogom. Mást hívőn. Mást hívőből hitetlenbe váltva. Mást hitetlenből hívő hitetlenbe vagy hitetlen hívőbe térve. Különböző Jézus-„olvasataim” vannak. Mint a legcsodálatosabb mítoszokról, legmegrendítőbb remekművekről. De mindegyik valahogy a Hegyi beszéd körül csoportosul. Legalábbis a Máté-evangélium vonzáskörében. Valaha – még ifjan – a Gondviselés ígérete ragadott meg. Az ég madarainak tápláléka, a mezők liliomainak öltözéke. Később – már nem ifjan – az erkölcsi tanítás ragadott meg. A régi törvény betöltése és a hamis próféták felismerése. Ma – még nem öregen? – az igazság reménye ragad meg. Az elesettek védelme és az emberi méltóság lehetősége. Persze ez is erkölcsi tanítás, csak hétköznapibb szinten.
Ez egyben a Hegyi beszéd „szociális” tartalma is. A szegények védelme, a gazdagok figyelmeztetése. Legtöbbet a Hegyi beszéd után, már Jeruzsálemben a templomba belépő Jézusra gondolok. Hogy elkergette a kufárokat. Kiűzte onnan, akik adtak-vettek. És felforgatta a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait. Mert a templom az imádság háza, nem a rablók barlangja.
Sokat gondolkodom a Beszéd szerkezeti elhelyezésén is: keretén, ahogy az evangélium teljes kompozíciójában – zseniális egyszerűséggel – elhelyeztetett. Előtte a kísértések vannak. Az anyag kísértései a szellem ellen. Változtassa a követ kenyérré; győzze le a nehézkedést; válassza a földi gazdagságot. Utána a csodák vannak. A szellem győzelmei az anyag felett. A leprás beteg megtisztítása; a szenvedő szolga meggyógyítása; a háborgó tenger lecsillapítása. Így vezet el a Beszéd művészi üzenete a megkísértéstől a csodáig. Az anyag lehetséges győzelmétől a szellem tényleges győzelméig. A kettő között a Beszéd tartalma. Az igazság reménye. Az elesettek védelme és az emberi méltóság lehetősége. Ahogy – az anyag lehetséges győzelmétől a szellem tényleges győzelme felé haladva – fokozatosan megvalósul.

(A teljes írás: Vigilia, 1997. december, 952–954.)

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés