A nagyböjt és a húsvéti előkészület

Dom E. Flicoteaux OSB

A nagyböjt nemcsak arra segít bennünket, hogy kövessük Krisztust a Kálvária útján, hanem a Húsvét ragyogó örömének első sugarait is megláttatja velünk. A nagyböjtnek is van öröme, ez az öröm: a Húsvét előíze. Hogy ezt jobban megértsük, vissza kell helyezkednünk abba a korba, amikor a Húsvét volt az egyetlen keresztelő-ünnepe az évnek. Bele kell gondolnunk magunkat a katechumenek lelkiállapotába, akik örvendező türelmetlenséggel várják az órát, amikor a keresztelő-medencébe léphetnek, hogy újjászülessenek belőle a feltámadt Krisztus életére. A katechumenek előzetes örömének visszhangját még ma is halljuk a Sitientes szombat introitusában. Élénk örömet lehel, a Húsvét örömét: Sitientes venite ad aquas… venite e bibite cum laetitia. Minél jobban közeledett a nagy Húsvét-éjszaka, annál jobban kiteljesült az újonnan keresztelendők öröme.
Mi – régen keresztények – nem élünk már ennek az örömnek reménységében, de készülnünk kell a húsvéti ünnepekre abban az örvendező biztonságban, hogy a belső megújulás nagy kegyelmét, a kegyelmi élet megnövekedését fogja nekünk meghozni. Ez az értelme annak is, hogy a nagyhét kezdetén azt a kegyet kéri az Egyház Istentől, hogy örömmel ünnepelhessük a megváltásunk jótéteményének egész teljességét: Et ad beneficia recolenda, quibus nos instaurare dignatus es, tribue venire gaudentes. (Engedj örvendezve eljutni ama jótetteid tiszteletére, melyekkel bennünket megújítani méltóztattál.)

(Vigilia, 1950. március, 183–186.)

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés