Angelus Silesius

Szűz Máriához, a titkos liliomhoz


Te, ékes liliom, foghatót ki találna?
Az éden füvellő mezejét míg bejárja.
Csillogsz, akár a hó, ha eljön ideje
S az ég rá Phaeton aranyát hinti le:
Előled nap és hold s csillag suvad homályra.
Pompád, viseleted, mint Salamon ruhája,
Fénylőbb, díszesebb, mint királyi ékszere,
Fényedet a szeráf szép villáma nem állja:
Páratlan illatod világnak balzsama
S ami égi Urunk elé még hullana.
Csak tebenned van meg a szűzek ékessége,
Vértanúk ereje, szentek tűz-alkata.
Így, ékes liliom, jöjj, üdíts meg, hogy a
Látásom örökké lényed s magvad fölérje.

Kalász Márton fordítása

(Vigilia, 1988. május, 344.)

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés