Paul Ricœur: Taizé vonzása

Mit keresek Taizében? Talán azt mondhatnám, legbensőbb hitem megtapasztalását, pontosabban azt, hogy mi köze a vallásnak a jósághoz. Bizonyos fokig a keresztény hagyomány megfeledkezett erről. Beszűkült a gondolkodásmódunk, kizárólag a bűnre és a rosszra összpontosítunk. Nem szeretném alábecsülni ezt a problémát, mely évtizedekig erősen foglalkoztatott, de meg kell hogy erősítsem, bármilyen radikális legyen is a rossz, nem olyan mélységes, mint a jóság. És ha a vallásnak, vallásoknak értelme van, akkor az pontosan az, hogy felszabadítsa az emberben a jóságot, és megkeresse még ott is, ahol teljesen el van temetve. Itt Taizében megtapasztalom a kiáradó jóságot a testvérek közösségi életében, nyugodt és tapintatos vendégfogadásukban és az imádságban. Fiatalok ezreit látom, akik nem fogalmakban beszélnek jóról és rosszról, Istenről, kegyelemről, Jézus Krisztusról, hanem akikben alapvető vágyakozás él a jóság iránt.

(Vigilia, 2001. szeptember, 646–648.)
Image
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés