Pierre Emmanuel: Örök kortársunk

Ha az ember a történelem egyedüli szereplője, akkor az idő pusztán előre tartó esztelen áradatnak tűnik, az állítólagos örökkévalóság pedig csak a múló idő nosztalgiája. Viszont ha az emberi szellem hittel vall egy transzcendens örökkévalót, amelyből érthetetlen módon kiűzetett, akkor megjelenik a történelemben egy új szereplő, és megtöri az egymásutániság fatális láncolatát. (…) Krisztus a valódi és abszolút kortársa valamennyi megszülető embernek, keresztje pedig az emberiség valamennyi szenvedésének geometrikus helye. A keresztény hívő számára minden esemény a Keresztre feszített és Feltámadott Krisztus testén és vérén át valósul meg. A kereszt lábánál, akárcsak húsvét reggelén, valamennyi ember abszolút kortársa mindenki másnak, és az idők reverzibilitása összezavarja a látszólagos ok-okozatiságot. A történelem valódi rendje a szentek egyessége. Az abszolút közvetítő az idő kiterjedésének minden egyes pontján feláldozza magát: nincs pillanat, amely ne a szimultaneitás, az univerzális mindenütt jelenlévőség, a végtelen reverzibilitás pillanata lenne. (Vigilia, 2008. április, 305–306.)

https://vigilia.hu/node/Vigilia_2008_04_facsimile.pdf

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés