Váltón – változóban – válságban

Lukács László


Gyerekkoromban, ha vonaton utaztunk, igyekeztem eljutni az utolsó kocsi végéhez, és ott figyelni, hogyan szaladnak ki a sínek a kerekek közül. Váltóállításkor van egy izgalmas pillanat: a kocsi már lejött az előző vágányról, de még nincs rajta a másikon: szinte a levegőben lóg. Itt már nem, ott még nem.
Szállóigévé lett a mondás: Eppur si muove. Történelmünk állandó változásban van, a korszakmegjelölések csak utólag regisztrálják a változásokat. 1950-ben jelent meg Romano Guardini zseniális kis esszéje: Az újkor vége. Az újkor lezárult, s immár bő egy évszázada benne járunk az újkort követő korszakban, de egyelőre nem sikerült meghatározni e legújabb kor jellemzőit. Néhány vonása azonban már kirajzolódik. Az eurocentrikus Európában megfogyatkozik a kereszténység, más kontinenseken viszont felvirágzik, olykor a hagyományos formáktól eltérő, szakadár vagy akár eretnek formákban, ahogy főleg Dél-Amerikában jelentkezik.
Posztkeresztény korunk még meggyengülten is tartópillére az európai civilizációnak. Magában hordoz azonban egy mélységes feszültséget, amely a változó koroktól függetlenül, a lényegéhez tartozik hozzá. A Credo szerint az egyház – szent, ugyanakkor bűnei bocsánatáért esedezik. (…)
Jézus egyetlen – alig néhány szóból álló – imádságot tanított meg övéinek. Ennek első részében az Atya akaratának teljesülését kéri, azután a saját szükségleteinkről szól, végül azonban bűneink titkához jut el. Isten és ember kapcsolata nemcsak a véges és a végtelen feszültségén nyugszik, de megjelenik a szent Istenhez forduló bűnös ember sorsában is.
Számos feszültséget él át a mai ember, s ezt fölerősíti a korforduló, amelyben az állandósulni látszik. A keresztények számára azonban ezeknél sokkal erősebb az, amely a véges és a végtelen, a szentség és a bűn pólusát íveli át. Nagyobb ezért a felelőssége, mégis nagyobb bizalommal hagyatkozhat rá a Mindenhatóra, aki megtartja őt kételyeiben, de még bukdácsolásában is.

(Lukács László teljes válasza hagyományos év végi körkérdésünkre a Vigilia decemberi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés